Krajský přebor žáků

kategorie

Výsledky krajského přeboru žáků můžete sledovat na zde.

Vánoční zpívání

kategorie

22.12. se sešly třídy k vánočním besídkám a rozloučení s rokem 2009. Příjemným zpestřením bylo vystoupení našeho, téměř profesionálního, školního sboru a překvapení v podobě sborové vánoční písně francouzsky mluvící části naší školy pod vedením p.prof. Dvořáčkové.

Príma navozená vánoční atmosféra se pak přenášela do našich domovů. Děkujeme.

více fotek

  • Vánoční zpívání
  • Vánoční zpívání
  • Vánoční zpívání

Stužkování

kategorie

V pátek 18. 12. 2009 večer se všichni budoucí maturanti sešli s profesory a proběhl tradiční stužkovací večírek.

Studenti pohostili kantory dobrým jídlem a poté předstoupili před třídního profesora Davida Horáka, který byl vyzbrojen mečem a 31 stužkami. Všichni oktaváni postupně poklekli, byli pasováni na abiturienty a oficiálně povýšeni mezi budoucí maturanty, a nakonec ozdobeni stužkou.

O další program se opět postarali studenti. Erik Chalupa svérázným způsobem moderoval portfolio fotografií, které oktaváni shromáždili za sedm a půl roku studií, proběhla tradiční hra, ve které profesoři hádali studenty podle fotografií z dětství a nakonec vedla Zuzka Šebečková zajímavou aukci: někteří ze studentů připravili kupóny se speciálními službami a dali je do dražby. Není pochybnosti, že by nebylo co dražit, namátkou třeba svačina s domácím špekem, obsluha u oběda ve školní jídelně, nebo umělecké aktivity, portrét a složení oslavné ódy.

  • Stužkování
  • Stužkování
  • Stužkování
  • Stužkování
  • Stužkování
  • Stužkování

Návštěva divadla

kategorie

Psaní Ježíškovi, to je název představení, které třídy prima až kvarta navštívily dne 21.12. 2009. Představení se konalo v Hadivadle v Brně. Hlavní roli hrál Pavel Liška, který se nám velmi líbil. O některých scénách jsme diskutovali ještě na zpáteční cestě do školy. Představení v nás zanechalo mnoho dojmů. Už se těšíme na další.

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 16. 12. 2009 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce v kategorii III A. Zúčastnilo se jí celkem 14 žáků z kvinty, sexty a septimy. První místo obsadila Lucie Bílková - septima, druhá byla z téže třídy Bára Běhounová a třetí místo obsadili se stejným počtem bodů septimán Petr Bělohoubek a Simona Śedá z kvinty. Všichni soutěžící tak měli opět příležitost prokázat svoje jazykové znalosti i mimo rámec vyučování. 

Všem blahopřejeme a studentkám na prvních dvou místech přejeme hodně úspěchů do vyššího - okresního kola, které se má  konat v lednu 2010.

 

Konverzační soutěž ve francouzštině

Dne 21. prosince 2009 se konala konvezační soutěž v jazyce francouzském. Této akce se zúčastnilo 17 studentů z kvinty, sexty a septimy. Soutěž probíhala ve 2 kolech - poslech ( http://www.youtube.com/watch?v=ouHQ2lV7aSg ) a rozhovor. 

Výsledky:

1. místo Veronika Košinová - septima

2. místo Veronika Lišková - septima

3. místo Barbora Olžbutová - kvinta, Jan Bílek - sexta

Veronice gratulujeme a držíme palce v zemském kole.

 

Dreams and Teams Club Gymnázia Šlapanice na výukovém DVD!!!

Vyukove DVD.jpg

  Občanské sdružení ADETO ve spolupráci s Michaelem Londesboroughem, British Council Czech Republic a společností Herafilm připravilo první výukové DVD z edice "V souvislostech", s tématem Tajemství CO2. Michael zde poutavým způsobem vysvětluje koloběh oxidu uhličitého v přírodě, a to mimo jiné i na prezentaci pořádané Dreams and Teams klubem našeho Gymnázia. Na přelomu srpna a září DVD zdarma obdrží přibližně 3000 středních a základních škol v České republice.

Školní kolo chemické olympiády

Úlohy domácí části chemické olympiády kategorie D odevzdávejte do 8. 1. 2010 Mgr. R. Poláčkové

Vánoční přání

Přejeme všem šťastné Vánoce a aby pokoj a dobrá vůle lidem vydržely v celém roce roce 2010 (nejlépe i déle).

Za Gymnázium a ZUŠ Šlapanice Hana Richterová, pedagogický sbor a všichni zaměstnanci

MŠ Zahrádka

kategorie

Syndikovat obsah