Výsledky výzkumu PISA zavazují

kategorie

Naše škola, respektive část studentů  kvarty a kvinty školního roku 2008/09, byla zařazena do mezinárodního výzkumu OECD: Programme for International Student Assessment, tedy PISA. V letošním roce byla prioritně sledována čtenářská gramotnost, dále matematická gramotnost a přírodovědná gramotnost. Výzkum probíhal na všech typech škol, kam příslušný ročník patří, tedy ZŠ, Gymnázia víceletá (Gv), Gymnázia čtyřletá (G4), obory SOŠ a SOUŠ s maturitou (maturitní), ostatní SOŠ a SOUŠ (nematuritní). Pokud si prohlédneme výstupy, zjistíme, že gymnázia víceletá jasně dominují ve všech třech oblastech výzkumu. Viz výpis z tabulky:

Vánoční nadílka ve futsale

Naši chlapci se letos zapojili do školní futsalové ligy. Po postupu z prvního kola se těšili na soupeře z Brna. Na SOU Olomoucká však přišlo vystřízlivění. Na vánočním stole budou mít dostatek banánů. Přivezli si jich hned 30. Skóre 0:7 ještě ujde, avšak 0:23. to je už výsledek dosti tristní. Přesto děkujeme za reprezentaci.

Výsledky soutěže Přírodovědný klokan v okrese Brno - venkov

11. listopadu 2009 proběhl na školách letošní ročník Přírodovědného klokana. Naši studenti se v konkurenci ostatních škol okresu Brno venkov neztratili. V kategorii Kadet (pro žáky 8. a 9. tříd - tercie a kvarta) se soutěže zúčastnilo 736 žáků a naši studenti obsadili všechny první příčky. První místo získali Dominik Mazel a Anna Brzobohatá z kvarty, druhé místo Klára Kubalcová z kvarty a Miloš Staněk z tercie a na třetí příčce pak skončili Martin Kovařík z kvarty a Petr Liška z tercie. V kategorii Junior (kvinta a sexta) se do soutěže zapojilo 214 studentů a na druhém místě skončila Denisa Ondráčková z kvinty a na třetím pak Barbora Konečná ze sexty. Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchú v dalších soutěžích.

výsledky letošního kola i kola 2008

Druhá část ligy

kategorie

Volejbalové juniorky  pokračují v lize

Úspěch na Vánoční laťce.

Nad laťkou

  15.12. jsme s Bárou Kubalcovou, Antonínem Pašem, Adamem Filipcem, Janou Szabovou, Terkou Svobodovou, Martinem Dolákem a Markem Trepešem vyrazili změřit skokanské schopnosti  do Tišnova. Čekala nás tam konkurence 13 škol, dokonce až z Břeclavi. Soutěž nezačala příliš úspěšně. Bára, a s ní dalších 10 soupeřek "nedala základ" a tak pro ni soutěž skončila dříve, než začala. Ani klukům v mladším žactvu se příliš nevedlo. Tondovi nešla koordinace, Adamovi nefungoval příliš odraz. Ovšem naším zlatým želízkem se stala Terka. No zlatým jen pro nás. Ve skutečnosti byla celá stříbrná, Když prohrála s břeclavskou Sabinou Pánikovou, novou rekordmankou mítinku.

Vstupenky na XIII. ples v prodeji!

kategorie

Plesová sezóna je za dveřmi a spolu s ní se blíží i datum konání již 13. gymnaziálního plesu. Koná se tradičně v sokolovně v pátek 15. ledna 2010 od 20 hodin. K tanci hraje osvědčená skupina MODUL, kouzelníka letos nečekejte, ale návštěvníky čeká nejedno překvapení. Vstupenky v ceně 130 Kč jsou již k mání u sekretářky gymnázia paní Švehlové, případně si je můžete rezervovat (telefon 544228017). Do Vánoc upřednostňujeme rodičovskou veřejnost, po Novém roce je prodej otevřen všem zájemcům. Srdečně zvou pořadatelé.

Adventní koncert: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Musica Figuralis

  Ve čtvrtek 10.12. 2009 vystoupil ve šlapanickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, jak už je několikaletou tradicí, sbor Gymnázia a ZUŠ Šlapanice tentokrát pod novým vedením paní učitelky Lenky Čermákové za hudebního doprovodu Musica Figuralis.  Na úvod zahrál na varhany pan Marek Čermák a poté už nastoupil sbor a předvedl vánoční a duchovní písně z 16. století až dodneška a to v jazyce českém, latinském a anglickém. Kostel ve Šlapanicích byl zcela plný pozorných hudebních posluchačů a všichni sólisté, sboristé i hudebníci předvedli skvělé výkony a právem sklidili ohromný potlesk. Za podporu děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci vystoupení, zvláště za finanční pdoporu British Council a sdružení ADETO, všem vystupujícím za krásný kulturní zážitek a také všem, kteří se na koncert přišli podívat a podpořili tím činnost našeho sboru. 

Za D&T club Veronika Košinová

Proběhl Den otevřených dveří

kategorie
1_den otevřených dveří_2009/2

5. prosince 2009 proběhl opět, za velké účasti veřejnosti Den otevřených dveří. Jako každý rok se škola předvedla v co nejlepším světle. Sekunda prodávala stužky a perníky pro nadaci Krtek a prezentovala se i vlastním filmem a logickou soutěží. Velkým zájmem byly počastovány pokusy v chemické laboratoři, fyzikální pokusy, biologické exponáty i výstava výtvarných prací žáků naší školy. Dále měli návštěvníci možnost si prohlédnou výstavky jazyků, dějepisu i zeměpisu. Ani mimoškolní činnost nezůstala bez prezentace. Tradičně se předvedla odbíjená, pamětníci se podivili u nahrávek z plesů a záznamu muzikálu, jak ten čas letí. A letěl. 16 hodina odbila a dveře se zavřely. Nezbývá než podotknout: Tak zase za rok.

Jak bylo ukáží i fotky

Gymplos Times na druhém místě!

Redaktoři v Praze

Ve středu 9. 12. 2009 odjeli dva členové redakce našeho školního  časopisu Gymplos Times, Tomáš Čakloš a Anička Fajstlová, do Prahy, aby se zúčastnili finále soutěže Klubu volných novinářů o nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2009. Měli možnost vyslechnout si přednášky o práci novinářů i fotografů, prohlédli si konkurenční časopisy a kromě nových zajímavých poznatků si odnesli i ocenění za druhé místo (bylo přihlášeno celkem 32 časopisů). Měli z toho samozřejmě velikou radost. Uznání si samozřejmě zaslouží všichni členové redakce. A než proběhne další ročník soutěže, určitě se dočkáme spousty zajímavého čtení v nových číslech Gymplos Times.

Středoškolské hry v odbíjené ve Znojmě

8.12. a 9. 12. hoši a dívky reprezentovali školu v soutěži středních škol v odbíjené ve Znojmě. Chlapci dosáhli na 3. místo, dívky jsou na místě 4. Ředitelka děkuje za vynaložené úsilí soutěžícím i trenérům.

Syndikovat obsah