Proběhl Den otevřených dveří

kategorie

5. prosince 2009 proběhl opět, za velké účasti veřejnosti Den otevřených dveří. Jako každý rok se škola předvedla v co nejlepším světle. Sekunda prodávala stužky a perníky pro nadaci Krtek a prezentovala se i vlastním filmem a logickou soutěží. Velkým zájmem byly počastovány pokusy v chemické laboratoři, fyzikální pokusy, biologické exponáty i výstava výtvarných prací žáků naší školy. Dále měli návštěvníci možnost si prohlédnou výstavky jazyků, dějepisu i zeměpisu. Ani mimoškolní činnost nezůstala bez prezentace. Tradičně se předvedla odbíjená, pamětníci se podivili u nahrávek z plesů a záznamu muzikálu, jak ten čas letí. A letěl. 16 hodina odbila a dveře se zavřely. Nezbývá než podotknout: Tak zase za rok.

Jak bylo ukáží i fotky

Gymplos Times na druhém místě!

Ve středu 9. 12. 2009 odjeli dva členové redakce našeho školního  časopisu Gymplos Times, Tomáš Čakloš a Anička Fajstlová, do Prahy, aby se zúčastnili finále soutěže Klubu volných novinářů o nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2009. Měli možnost vyslechnout si přednášky o práci novinářů i fotografů, prohlédli si konkurenční časopisy a kromě nových zajímavých poznatků si odnesli i ocenění za druhé místo (bylo přihlášeno celkem 32 časopisů). Měli z toho samozřejmě velikou radost. Uznání si samozřejmě zaslouží všichni členové redakce. A než proběhne další ročník soutěže, určitě se dočkáme spousty zajímavého čtení v nových číslech Gymplos Times.

Nevydáno
není

Vánoční laťka

Letos se opět naši skokani do výšky zúčastní tradičního mítinku v Tišnově. Držme jim společně palce 15.12.2009

Marek Orko Vácha: Darwinova teorie

  V pondělí 7. prosince 2009 se pod záštitou D+T klubu a s podporou British Council a občanského sdružení ADETO, uskutečnila další z plánovaných akcí. Na naše gymnázium ve Šlapanicích dorazil uznávaný pedagog, biolog, spisovatel, cestovatel, kněz (a ještě mnoho dalšího) pan Mgr. Marek „Orko“ Vácha PhD.
  Pan doktor Vácha zde prezentoval svoje myšlenky na téma: „Darwinova evoluční teorie a její vztahy k filosofii, sociologii a náboženství“. Přednášky, která se konala v odpoledních hodinách, se zúčastnili žáci septimy a oktávy. Studentům gymnázia byly rozšířeny obzory jak v oblastech vědeckých, tak i v duchovním pojetí dané problematiky. Pan doktor Vácha například vyvrátil stereotypní představu, že křesťanství a evoluce nejde dohromady tvrzením, že Bible není historickou kronikou, nýbrž dílem popisujícím vztah Boha a člověka a tím pádem evoluci nepopírajícím.

Mikuláš

kategorie

3.12. zahájila kvinta tradiční mikulášské besídky pro mateřské školky. Nadělovalo se v Ponětovicích. Pomyslnou mikulášskou berlu přebírá sexta pro MŠ Hvězdička a septima pro MŠ Zahrádka ve Šlapanicích.

foto-Ponětovice

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není
Syndikovat obsah