Provoz v době výměny oken (článek aktualizován!)

kategorie

V době od 8. 10. do 26. 10. 2018 bude probíhat v naší hlavní budově výměna oken.
Z těchto důvodů bude vchod do ZUŠ od 8. 10. až do odvolání uzavřený. Žáci ZUŠ budou pro vstup do budovy používat vchod gymnázia.

Týden od 8. 10. do 12. 10. 2018

Okna budou měněna v podkroví. To ovlivní zejména výuku na ZUŠ - výuka bude probíhat v kmenových třídách gymnázia v přízemí a 1. patře. Podrobnosti žákům sdělí jejich vyučující.

Týden od 15. 10. do 19. 10. 2018

Výměna oken bude probíhat v 1. patře budovy (tj. ve třídách nižšího gymnázia).
Žáci nižšího gymnázia budou mít výuku formou exkurzí (ve většině případů mimo budovu gymnázia). Bližší podrobnosti o jednotlivých exkurzích (čas a místo srazu, konání a rozchodu) obdrží žáci do konce tohoto týdne od svých třídních učitelů. V předem domluvených dnech budou žákům nižšího gymnázia hromadně odhlášeny obědy, podrobnosti opět žákům sdělí jejich třídní učitelé.
Žáci vyššího gymnázia budou mít upravený rozvrh (viz V_kvinta, VI-sexta, VII-septima, VIII-oktáva), výuka bude probíhat ve zkrácené formě - od 1. do 5. vyuč. hodiny, v tomto týdnu se v budově gymnázia žáci nebudou přezouvat do přezůvek, na oběd budou chodit po 5. vyuč. hodině.

V týdnu od 22. 10. do 26. 10. 2018

Okna budou měněna v přízemí budovy (tj. ve třídách vyššího gymnázia).
Ve třídách vyššího gymnázia bude výuka probíhat výuka formou exkurzí mimo budovu gymnázia. Bližší podrobnosti o jednotlivých exkurzích (čas a místo srazu, konání a rozchodu) obdrží žáci do konce tohoto týdne od svých třídních učitelů. Po celý týden budou žákům vyššího gymnázia hromadně odhlášeny obědy, podrobnosti sdělí žákům opět jejich třídní učitelé.
Žáci nižšího gymnázia budou mít upravený rozvrh (viz I-prima, II-sekunda, III-tercie, IV-kvarta), výuka bude probíhat ve zkrácené formě - od 1. do 5. vyuč. hodiny, v tomto týdnu se v budově gymnázia žáci nebudou přezouvat do přezůvek, na oběd budou chodit po 5. vyuč. hodině.

Nepovinné předměty
V týdnu od 15. 10. do 19. 10. budou vyučovány pouze tyto nepovinné předměty: Dramatická výchova (Kotulán) a Sportovní hry - florbal dívek (Horák, Brtníková).
Ostatní předměty probíhat z provozních důvodů NEBUDOU - konkrétně jde o: Sportovní hry - volejbal (Musil), Biologie (Štěpánková), Fyzika (Suchánek), Informatika (Ondrůšek), Chemie (Poláčková).

V týdnu od 22. 10. do 26. 10.
bude většina nepovinných předmětů vyučována - konkrétně jde o: Sportovní hry - volejbal (Musil), Biologie (Štěpánková), Fyzika (Suchánek), Informatika (Ondrůšek), Chemie (Poláčková) a Sportovní hry - florbal dívek (Horák).  
Dramatická výchova (Kotulán) probíhat z provozních důvodů NEBUDE.