Třídní schůzky/Hovorové hodiny

kategorie

Třídní schůzky/Hovorové hodiny se konají v pondělí 12.11.2018 od 17.00 do 18.00 hodin.

Rozpis umístění jednotlivých vyučujících na hovorových hodinách bude vyvěšen u vchodu do budovy.

Třídní učitelé jednotlivých tříd upřesní v týdnu od 5.11. do 9.11., zdali (a v kolik hodin) se v jejich třídě budou konat třídní schůzky.