Třídní schůzky/Hovorové hodiny

kategorie

Třídní schůzky/Hovorové hodiny se konají v pondělí 7.1.2018 od 17.00 do 18.00 hodin.

Rozpis umístění jednotlivých vyučujících na hovorových hodinách bude vyvěšen u vchodu do budovy.

V případě konání třídních schůzek budou žáci a rodiče informováni svými třídními učiteli.