Chemické soutěže

Krajské kolo chemické olympiády kategorie A

V pátek 8. 12. 2017 se sešli nejlepší studenti a studentky chemie ze středních škol celého jihomoravského kraje v prostorách Přírodovědecké fakulty MU v Brně-Bohunicích, aby zde porovnali své teoretické i praktické znalosti z anorganické, organické, fyzikální chemie a biochemie v krajském kole chemické olympiády kategorie A. Naši školu reprezentoval Martin Pernica ze septimy, umístil se na pěkném 5. místě a společně s dalšími 9 studenty patří mezi úspěšné řešitele krajského kola.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení dalších chemických problémů.

Radmila Poláčková

Zhodnocení chemických olympiád

Jako každým rokem se studenti naší školy účastní v 2. pololetí školního roku okresních a krajských kol chemické olympiády v kategoriích D, C a B.
V kategorii D se okresního kola účastnili studenti: Karolína Zemene (tercie), Martin Vacek (kvarta) a Barbora Janská (kvarta) a všichni byli úspěšnými řešiteli a umístili se v hodnocení velmi vysoko. Karolína Zemene okresní kolo vyhrála, Barbora Janská byla 6. a Martin Vacek 7. Díky vysokému počtu bodů postoupili do krajského kola všichni. V krajském kole se Kája umístila na skvělém 3. místě a Martin skončil na 7. místě.
Krajského kola kategorie C se zúčastnili Martin Pernica (sexta) a Jakub Schimmer (kvinta), opět patřili mezi úspěšné řešitele. Martin se umístil na skvělém 2. místě (se stejným celkovým bodovým hodnocením jako získal vítěz, ale menším počtem bodů za teorii) a Jakub dosáhl na 13. místo.
V krajském kole kategorie B reprezentovali školu Hanka Brožková (septima) a Martin Pernica (sexta). Oba byli úspěšnými řešiteli, Martin obsadil 5. místo a Hanka 20.

Krajské kolo chemické olympiády kategorie A

Dne 9. 12. 2016 proběhlo na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích krajské kolo chemické olympiády nejvyšší kategorie A.

I  přes potíže s pozdním dodáním zadání školního kola se nakonec krajského kola účastnilo 20 studentů. Z naší školy vyrazil řešit úlohy teoretické a praktické části Martin Pernica ze sexty. A řešil je velmi úspěšně, umístil se na skvělém 2. místě.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v národním kole.

Chemiklání

Jednodenní chemická soutěž pro 3-5členné týmy středoškoláků proběhla 5. 2. 2016 v prostorách Chemicko-technologické fakulty univerzity v Pardubicích. Náš tým reprezentovaly tzv. Šlapanické hlavičky (jmenovitě Erik Kalla, Tereza Klausová, Tereza Staňková, Hana Brožková a Martin Pernica). Ty do Pardubic vyrazily z Brna rychlíkem v 7:38 společně s týmy ze Střední průmyslové školy chemické a hustopečského Gymnázia T. G. Masaryka. Každý tým vezl zavazadla plná odborné literatury, učebnic, sešitů, tabulek a kalkulaček. Vlastní soutěž začala po úvodním proslovu děkana fakulty prof. Ing. Petra Kalendy, CSc., a vysvětlení pravidel hlavním organizátorem Martinem Balouchem. Týmů se sjelo 34 a byly rozděleny do dvou poslucháren. Při soutěži se řešil soubor teoretických úloh na čas (120 minut). Kdo vyřešil nejlépe nejvíce úloh (na první pokus správně), vyhrál. A jak to dopadlo? Umístili jsme se na krásném 7. místě. Atmosféra soutěže viz foto.

Národní kolo chemické olympády

Oktaván Erik Kalla dosáhl v krajském kole chemické olympiády historického úspěchu - postupu do národního kola. Podařilo se mu to jako vůbec prvnímu studentovi naší školy. Ve dnech 25. - 28. 1. nás reprezentoval v Pardubicích ve společnosti nejlepších chemiků z celé republiky. Stal se úspěšným řešitelem a v konečném pořadí skončil na 22. místě.

Eriku, děkujeme.

Chemická olympiáda

V pátek 5. 12. 2014 v Brně proběhlo krajské kolo nejvyšší a také nejobtížnější kategorie chemické olympiády. Naši školu velmi úspěšně reprezentovali Erik Kalla Tereza Klausová ze septimy. Erik obsadil krásné 7. a Terka 9. místo.

Díky svému vysokému bodovému ohodnocení se Erik probojoval do Národního kola CHO, které se bude konat na Univerzitě T. Bati ve Zlíně od 26. do 29. 1. 2015, Terce účast unikla o 1 bod.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Erikovi přejeme mnoho úspěchů v národním kole.

Chemická olympiáda

 V měsíci dubnu proběhla krajská kola chemické olympiády v kategoriích D a C a v obou měla naše škola své zástupce.

Nejdříve soutěžili mladší studenti,a to 10. 4. v laboratořích Střední průmyslové školy chemické v Brně.
Nejlépe z našich zástupců zvládla úlohy praktické i teoretické části Hanka Brožková a umístila se na 6. místě, následující 7. místo vybojoval také žák naší školy Martin Pernica.

Krajské kolo kategorie C proběhlo 29. 4. v prostorách Chemické fakulty VUT. A také v této soutěži se nám dařilo. Terka Klausová skončila na 4. místě a Erik Kalla na 6. místě. 

Všem blahopřejeme k úspěšné reprezentaci. 

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

  Dne 20. 3. 2014 se konalo na Střední průmyslové škole chemické v Brně okresní kolo CHO kategorie D.
Naši školu reprezentovali čtyři studenti: Hana Brožková, Julie Kociánová, Jakub Macků a Martin Pernica.
A byla to reprezentace velmi úspěšná. Hanka Brožková obsadila 1. místo, Julie 3. a Martin 5. místo.
Všem blahopřejeme.  

Krajské kolo chemické olympiády

  Dne 17. 4. se konalo na Střední průmyslové škole chemické v Brně krajské kolo chemické olympiády kategorie D.
Mezi 27 nadějnými chemiky zazářila studentka naší školy Tereza Klausová, která dosáhla nejvyššího počtu bodů a umístila se na vynikajícím 1. místě. Blahopřejeme.

Krajské kolo chemické olympiády

 V úterý 3. 4. se konalo v Brně krajské kolo Chemické olympiády kategorie C, do kterého se probojovali Dominik Mazel a Jana Szabová ze sexty. Dominik Mazel obsadil skvělé 2. místo. Blahopřejeme.

Také v kategorii D máme své želízko v ohni, tím je Tereza Klausová. V okresním kole se umístila na 3. místě a postoupila tak do kola krajského. To se koná 17. 4. na SPŠ chemické v Brně. Držíme palce.

Syndikovat obsah