Informace

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

kategorie

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněna v sekci Přijímací řízení

Přihlášky k přijímacímu řízení

kategorie

Přihlášky k přijímacímu řízení lze podávat osobně od 7.00 do 11.30od 13.00 do 16.00 hod.

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Seznam studentů 05-13

kategorie

Třídní učitel: PaedDr. Vít Effenberk
Bajer David, Brtníková Kristýna, Buchtová Eva, Čakloš Tomáš, Čtvrtečková Anna, Drochytka Jan, Fajstlová Anna,  Filipec Jakub, Gillíková Kristýna, Hlávka Vojtěch, Janíček Jakub, Khůlová Jitka, Král Jakub, Křápková Lucie, Kurešová Bernadeta, Matějková Veronika, Novotná Tereza, Olžbutová Barbora, Ondráčková Denisa, Peňázová Radka, Pokorný Zdeněk, Ruberová Zuzana, Schánilec Vojtěch, Svoboda Ondřej, Svobodová Petra, Šedá Simona, Ševčík Zdeňek, Židů Jan

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Třídní schůzky/Hovorové hodiny

kategorie

Třídní schůzky/Hovorové hodiny se konají v pondělí 7.1.2018 od 17.00 do 18.00 hodin.

Rozpis umístění jednotlivých vyučujících na hovorových hodinách bude vyvěšen u vchodu do budovy.

English for Mary - benefiční angličtina

kategorie

Každé pondělí od 14.1.2019 bude na naší škole vždy od 18 do 19 hod. probíhat konverzační hodina v anglickém jazyce pro veřejnost.

Syndikovat obsah