Informace

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

kategorie
 
Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny ve středu 3. května 2017 v 8:00 hod. na vývěsce ve vchodu školy a nejpozději v 16:00 hod. na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v přízemí školy (naproti hlavnímu vchodu) ve středu 3. 5. mezi 12:30 a 17:00 hod.
Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v přízemí školy (naproti hlavnímu vchodu) ve středu 3. 5. mezi 12:30 a 17:00 hod.
PřílohaVelikost
vzor-odvolani-proti-neprijeti.docx15.02 KB

Ředitelské volno

kategorie

Z důvodu pořádání přijímacích zkoušek (PZ) vyhlašuje ředitelka Gymnázia a ZUŠ Šlapanice, p. o. pro žáky gymnázia ředitelské volno na oba dva termíny PZ, tj. úterý 18. 4. 2017 a čtvrtek 20. 4. 2017.

Ve středu 19. 4. 2017 a v pátek 21. 4. 2017 probíhá výuka podle běžného rozvrhu hodin.

Třídní schůzky - duben 2017

kategorie

Třídní schůzky se konají v pondělí 10. dubna 2017 od 17.00 hod. v jednotlivých třídách.

Od 17.30 hod. je pro zájemce z řad rodičů připravena prezentace Centra pro talentovanou mládež (ctm-academy.cz).

Změny v rozvrhu

kategorie

Od pondělí 6. 2. 2017 dochází k drobným změnám v rozvrhu. Změny se týkají těchto tříd: tercie, kvarta, kvinta, septima a oktáva.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

kategorie

Podrobnosti Kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - osmileté studium jsou od úterý 31. 1. 2017 k dispozici v sekci Přijímací řízení v levém menu.

Ukončení platnosti papírových žákovských knížek

kategorie

Ke dni 31. 1. 2017 byla ukončena platnost papírových žákovských knížek žáků Gymnázia a ZUŠ Šlapanice, p. o. 
Klasifikace, výchovná opatření, oznámení a zprávy školy, stejně jako veškerá další sdělení zákonným zástupcům žáků, jsou k dispozici už pouze prostřednictvím Elektronické žákovské knížky (eŽK). 
Omlouvání nepřítomnosti žáků zůstalo zachováno v původním formátu, žáci pro tento účel dostali k 31. 1. 2017 papírový "Omluvný list" potvrzený školou.

Připomínky a dotazy k těmto krokům směřujte prosím na vedení školy - reditel [at] gslapanice [dot] cz

Odstranění poruchy vodovodu

kategorie

Porucha vodovodu byla odstraněna, od zítřka (čtvrtek 5. 1. 2017) probíhá výuka podle normálního rozvrhu.

Hovorové hodiny - listopad 2016

kategorie

V pondělí 7. 11. 2016 se v době od 17.00 do 18.00 hodin konají HOVOROVÉ HODINY.
Umístění jednotlivých vyučujících bude vyvěšeno ve vstupním prostoru školy.

Den otevřených dveří 2016

kategorie

Všechny nové zájemce o studium, jejich rodinné příslušníky i všechny, kteří se o naší škole chtějí dozvědět více, zveme na letošní Den otevřených dveří (DOD). Rádi vás uvítáme v obou našich budovách v sobotu 3. prosince 2016 mezi 9. a 16. hodinou.

 

Těšíme se na setkání s vámi.

Plakát DOD 2016 ke stažení

Maturita 2017 - seznamy knih a témata profilových zkoušek

kategorie

V sekci Studium/Maturity jsou v přílohách zveřejněny seznamy pracovních listů (knih) k maturitě z Čj a témata ústních profilových zkoušek z předmětů: Aj, Nj, Fj, D, ZSV, Z, M, Ch, F, Bi a Inf.

Epidemie žloutenky (virové hepatitidy typu A)

kategorie

Vzhledem k aktuální situaci výskytu žloutenky v Jihomoravském kraji uvádíme odkaz na dokument se základními zásadami prevence proti přenosu této infekční nemoci - dodržování základních hygienických návyků (letáky obdobného znění byly v minulých dnech vyvěšeny ve všech třídách naší školy).

Odkaz na zásady prevence: http://www.khsbrno.cz/aktuality/epida/vha_vyskyt_jm_kraj_2016.pdf

Volba zástupce žáků do školské rady

kategorie

Ředitelka školy vypisuje volby pro doplnění zástupce z řad zletilých žáků do školské rady.

Termín přihlášek kandidátů: od 1. 9. 2016 - 12. 9. 2016 do 15:00 v kanceláři školy.

Termín volby: 16. 9. 2016 od 7:00 - 12:00 v kanceláři školy.

Informace k maturitnímu týdnu

kategorie

Protože budou v týdnu 23. - 26. 5. 2016 skládat naši oktaváni maturitní zkoušky, bude vyučování probíhat podle specifického rozvrhu. Od pondělí do čtvrtka bude výuka od primy po septimu probíhat od 7.55 do 12.25 (1. - 5. vyuč. hodina), odpolední vyučování odpadají. Na pátek 27. 5. je vyhlášeno ředitelské volno.

Rozvrhy tříd visí na jejich nástěnkách, kompletní rozvrh je k nahlédnutí v níže přiloženém souboru (formát *. pdf).

PřílohaVelikost
rozvrh_na_maturitni_tyden.pdf161.9 KB

Příjem přihlášek do primy v době jarních prázdnin

kategorie

Příjem přihlášek do primy pro školní rok 2016/2017 byl v době jarních prázdnin (29. 2. - 4. 3. 2016) pouze

pondělí 29. 2. 2016 od 7 do 14 hod. Přihlášky lze poslat i poštou.

Švehlová Eva

Informace k přijímacím zkouškám

kategorie

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - aktualizace:   

Aktualizované seznamy přijatých (viz vysledkypr2016-pr-nt.pdf) a nepřijatých (viz vysledkypr2016-nn-nt.pdf) studentů.

Přesné znění "Kritérií přijímacího řízení pro primu 2016/17 pro obor vzdělání 79-41-K/81 gymnázium" (8leté gymnázium) je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (150 kB) v níže přiloženém souboru Kriteria_PZ2016. Související informace naleznete také na stránce: Studium/Přijímací řízení.

PřílohaVelikost
Kriteria_pz2016.pdf149.92 KB
vysledkypr2016-pr-nt.pdf202.73 KB
vysledkypr2016-nn-nt.pdf258.59 KB
Syndikovat obsah