DREAMS and TEAMS

Nevydáno
není

Studenti a důchodci z Podolí

P4180796.JPG

 Co mají společného studenti s důchodci? Prozatím můžeme říct, že už jedno společné setkání. Zdánlivě propastný generační rozdíl jsme totiž začali překonávat na ustavující schůzi klubu seniorů v Podolí, ve středu před Velikonocemi. Protože věříme, že jedni druhým můžeme něco dát, pokud spolu strávíme nějaký čas, přišli jsme na setkání s nabídkou různých aktivit. A naše nabídka nezůstala bez odezvy. Největší zájem vzbudila hudební a kulturní představení, ale i virtuální cestování (formou prezentací různých zemí světa) a například petanque.
Doufejme, že se bude našemu nápadu dařit a těšíme se, že v blízké době budeme moci zpestřit volné chvíle babiček a dědečků, jakož i setkávání s nimi určitě obohatí ty naše.

D+T Club

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Přednáška o "Heydrichiádě"

Co je to vlastně období, které nazýváme "heydrichiádou", kdo to byl Reinhard Heydrich a jak to bylo s atentátem na jeho osobu, o tom se mohli dozvědět studenti kvinty, sexty, septimy a oktávy nemálo zajímavých informací ve středu 28. dubna namísto sedmé a osmé vyučovací hodiny.
Naši školu totiž navštívil velice významný host a odborník na slovo vzatý, Mgr. Vojtěch Šustek. Pan Šustek pracuje v pražském Národním archívu a od svých patnácti let se velice intenzívně věnuje době, která nebyla pro naši zemi příliš šťastná - období druhé světové války, Protektorátu Čechy a Morava a také okolnostem atentátu na protektora Reinharda Heydricha.
Studenti se shromáždili po obědě ve výtvarném ateliéru a měli možnost poslechnout si hodinu a půl dlouhé vyprávění, ve kterém pan Šustek shrnul dobu vzniku protektorátu, jak to u nás dříve chodilo a poté se věnoval samotnému atentátu na Heydrichovu osobu.

Nevydáno
není

Přednáška p. prof. Martina Hilského

169.JPG

Dreams+Teams klub na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice nezahálí a díky tomu se úspěšně uskutečnila další plánovaná akce! Pro znalce a milovníky Shakespearea jistě není cizí jméno předního českého překladatele a odborníka na alžbětínské drama, pana Martina Hilského, profesora působícího na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Proto jsme nanejvýš rádi, že taková osobnost české kultury navštívila zrovna naše malé gymnázium.

            Ve čtvrtek 11. února 2010 dorazil k branám Šlapanic automobil s pražskou poznávací značkou a v něm připravený tým mířící na naši školu. Pan Hilský přijel se svým dlouholetým kolegou Danielem Dobiášem. Společně pak zajímavou formou podali vybrané Shakespearovy sonety. Přednes pana profesora navíc zpestřilo originální hudební ztvárnění přeložených sonetů. Pan Dobiáš se jako jejich autor posadil za klavír a svou hrou a zpěvem naladil celkovou atmosféru na opravdový kulturní zážitek.

Dreams and Teams Club Gymnázia Šlapanice na výukovém DVD!!!

Vyukove DVD.jpg

  Občanské sdružení ADETO ve spolupráci s Michaelem Londesboroughem, British Council Czech Republic a společností Herafilm připravilo první výukové DVD z edice "V souvislostech", s tématem Tajemství CO2. Michael zde poutavým způsobem vysvětluje koloběh oxidu uhličitého v přírodě, a to mimo jiné i na prezentaci pořádané Dreams and Teams klubem našeho Gymnázia. Na přelomu srpna a září DVD zdarma obdrží přibližně 3000 středních a základních škol v České republice.

Adventní koncert: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Musica Figuralis

  Ve čtvrtek 10.12. 2009 vystoupil ve šlapanickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, jak už je několikaletou tradicí, sbor Gymnázia a ZUŠ Šlapanice tentokrát pod novým vedením paní učitelky Lenky Čermákové za hudebního doprovodu Musica Figuralis.  Na úvod zahrál na varhany pan Marek Čermák a poté už nastoupil sbor a předvedl vánoční a duchovní písně z 16. století až dodneška a to v jazyce českém, latinském a anglickém. Kostel ve Šlapanicích byl zcela plný pozorných hudebních posluchačů a všichni sólisté, sboristé i hudebníci předvedli skvělé výkony a právem sklidili ohromný potlesk. Za podporu děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci vystoupení, zvláště za finanční pdoporu British Council a sdružení ADETO, všem vystupujícím za krásný kulturní zážitek a také všem, kteří se na koncert přišli podívat a podpořili tím činnost našeho sboru. 

Za D&T club Veronika Košinová

Marek Orko Vácha: Darwinova teorie

  V pondělí 7. prosince 2009 se pod záštitou D+T klubu a s podporou British Council a občanského sdružení ADETO, uskutečnila další z plánovaných akcí. Na naše gymnázium ve Šlapanicích dorazil uznávaný pedagog, biolog, spisovatel, cestovatel, kněz (a ještě mnoho dalšího) pan Mgr. Marek „Orko“ Vácha PhD.
  Pan doktor Vácha zde prezentoval svoje myšlenky na téma: „Darwinova evoluční teorie a její vztahy k filosofii, sociologii a náboženství“. Přednášky, která se konala v odpoledních hodinách, se zúčastnili žáci septimy a oktávy. Studentům gymnázia byly rozšířeny obzory jak v oblastech vědeckých, tak i v duchovním pojetí dané problematiky. Pan doktor Vácha například vyvrátil stereotypní představu, že křesťanství a evoluce nejde dohromady tvrzením, že Bible není historickou kronikou, nýbrž dílem popisujícím vztah Boha a člověka a tím pádem evoluci nepopírajícím.

Nevydáno
není

Nevydáno
není

Nevydáno
není
Syndikovat obsah