Soutěže

Fyzikální olympiáda E a F

kategorie

Dno 3. 4. proběhlo na gymnáziu v Ivančicích okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F.

Matematická olympiáda Z9

kategorie

Po téměř půlroční práci se náš student Jan Kohout probojoval přes školní a okresní kolo až do krajského kola matematické olympiády, v kterém se stal úspěšným řešitelem. 

Olympiáda v českém jazyce

kategorie

Začátkem dubna proběhne krajské kolo olympiády v českém jazyce.

Ocenění úspěšných studentů

kategorie
jcmm_nej.jpg

Dne 20. listopadu 2018 se u příležitosti Mezinárodního dne studenstva konalo v sále zastupitelstva JMK setkání nejúspěšnějších žáků škol s představiteli Jihom

Postup do celorepublikového kola!

kategorie

Studentka kvarty Karolína Zemene se díky své náročné a kvalitní přípravě probojovala do ústředního kola Dějepisné olympiády a v květnu si změří síly s mladými historiky z celé naší republiky v Praze.

Karolíně samozřejmě gratulujeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a držíme pěsti!

Michaela Bičanová

Sbíráme zkušenosti

kategorie

Na začátku dubna se studenti naší kvinty zúčastnili krajského kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Julie Sejbalová, Tereza Vaněčková a Adam Pikna tvořili tříčlenné družstvo, které nás reprezentovalo v této bezesporu náročné soutěži, jejímž letošním tématem bylo Československo 1968-1977.

I když se našemu družstvu nepodařilo skončit mezi vítěznými týmy, děkujeme za reprezentaci naší školy a pokusíme se nabyté zkušenosti využít v dalších ročnících těchto klání mladých historiků.

Michaela Bičanová

Se štítem, nebo na štítě?

kategorie

Toť otázka. V úterý 16.ledna se žákyně naší kvarty Karolína Zemene zúčastnila okresního kola dějepisné olympiády. Ve značné konkurenci skončila sice až na 6.místě, ale díky vysokému počtu bodů, které získala, postupuje dále do kola krajského. Takže lze hovořit o úspěchu. Pro Karolínu to znamená další intenzivní přípravu. Budeme ji držet palce v dalším klání, které na ni čeká v březnu.

Bičanová

 

Dějepisná olympiáda

kategorie

Koncem listopadu proběhlo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády. Zadání letošního ročníku bylo Československo 1918 - 1938. První tři místa v tomto kole patří kvartánům. Na prvním místě skončila Karolína Zemene - 55 bodů, druhé místo obsadila Radka Hanáková - 51 bodů a třetí byl Matyáš Ruber - 48 bodů. Vítězům blahopřeji, ale do okresního kola dějepisné olympiády bohužel může postoupit pouze první v pořadí, a proto budeme v lednu držet palce Karolíně a doufat, že nás bude velmi dobře reprezentovat.

Michaela Bičanová 

 

Anglický jazyk - konverzační soutěž

kategorie
Navzdory chřipkovému období byly i v letošním školním kole konverzační soutěže z anglického jazyka plné učebny účastníků.
V nejstarší kategorii si v tvrdé konkurenci vybojovala prvenství Nikola Jurčáková, kterou bude z druhého místa do okresního kola doprovázet Julie Motalová.
Mladší kategorii vyhrála Pavla Nesrovnalová. Výborný výkon podal i Petr Polák.
V nejmladší kategorii zvítězila Veronika Ježková z primy a druhé místo obsadil Ondřej Macek ze sekundy.

Hodně štěstí do okresního kola! 

Výsledky krajských kol chemické olympiády

kategorie

V průběhu března a dubna se konala krajská kola chemické olympiády v kategoriích D, C a B. Ve všech těchto soutěžích měla naše škola zastoupení. 

Do krajského kola kategorie D se z kola okresního probojovali Martin Pernica (kvarta) a benjamínci Radoslav Mazel a Jakub Schimmer (tercie). Všichni tři patřili k úspěšným řešitelům krajského kola. Nejlépe se umístil Martin Pernica (9. místo).

V krajském kole v kategorii C reprezentovali naši školu Hanka Brožková (kvinta) a Martin Pernica (kvarta). Oba úspěšně. Hanka dosáhla na 8. příčku a Martin na 13.

Poslední v pořadí se konalo krajské kolo kategorie B, toho se účastnili Erik Kalla a Terka Klausová, oba ze septimy. A byli také úspěšnými řešiteli. V silné konkurenci skončil Erik 8. a Terka 11. 

Všem blahopřeji k výborným výkonům a přeji hodně úspěchů ve studiu a dalších soutěžích.

R. Poláčková

Republika

Na základě eseje na téma Republika postupují dva studenti septimy do celostátního kola vzdělávacího projektu s názvem Republika. Jedná se o Honzu Adamce a Jakuba Ondrůška, kteří budou naši školu reprezentovat v Praze ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2015. Blahopřejeme a těšíme se na zprávu z této akce.

Bičanová

Úspěchy v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

kategorie

Z letošní konverzační soutěže v anglickém jazyce v okresním kole si 1. cenu dovezli Štěpán Brychta (sexta) v nejstarší kategorii a Pavla Nesrovnalová (sekunda) v kategorii nejmladší. Poděkování za reprezentaci školy patří i dalším dvěma studentům - Patriku Maňasovi (kvarta) a Janu Konstantovi, kteří každý ve své kategorii obsadili 5. místo.

Internetová matematická olympiáda

kategorie
Dne 26. listopadu 2013 se studenti septimy Pavel Blažek, Petr Liška, Adam Matoušek, Michal Rázek, Miloslav Staněk, Martin Zahradníček a Ellen Zemanová zúčastnili 6. ročníku Internetové matematické olympiády. Během dvou hodin studenti řešili 10 úloh. Jak se jim po podařilo? Z 220 týmů z celé České republiky a Slovenska se umístili na krásném 11. místě. Blahopřejeme. 

Nevydáno
není
Syndikovat obsah