Jiné soutěže

Ekonomická olympiáda

 V prosinci na naší škole proběhlo školní kolo ekonomické olympiády. Do krajského kola postoupili dva úspěšní řešitelé Adam Bartoněk a Jakub Tesař. 

Přejeme hodně štěstí.

Technoplaneta 2018

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konalo v Praze finále šifrovací soutěže Technoplaneta. Z 230 týmů napříč Českou republikou a Slovenskem jich postoupilo do finále 50. Naši školu reprezentovali žáci kvarty: Adam Kozubek, Daniel Léska, Karolína Zemene, Veronika Zapletalová a v domácím kole ještě Jiří Kostrhun. Kombinace přemýšlivých mozků a běhavých nohou nakonec vynesla naše družstvo na pěkné 16. místo.

Adam Kozubek

P.S. Za obětavý doprovod do Prahy a zpět děkujeme naší paní sekretářce.

Geologická olympiáda

kategorie

V lednu (10. 1. a 24. 1. 2018) proběhlo školní a okresní kolo geologické olympiády. Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická společnost a Univerzita Karlova v Praze. Letošního ročníku se zúčastnili studenti kvinty Adam Pikna a Martin Vacek. Obě zmíněná kola se uskutečnila formou elektronického testu, kde studenti využili znalosti nejen z geologie, ale také ze zeměpisu. Martin Vacek skončil v okresním kole na 1. místě, Adam Pikna se stal úspěšným řešitelem. Oba postupují do krajského kola, které se koná 16. dubna na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Gratulujeme.

Logická olympiáda 2017 - krajské kolo

kategorie

V pátek 3. 11. 2017 se v brněnském "Kampusu" konalo krajské kolo Logické olympiády.

V kategorii B se na překrásném 3. místě umístil Jiří Kostrhun (IV). S přehledem se tak nominoval do celostátního finále, které se bude konat v pondělí 27. 11. 2017 v prostorách Pražského hradu. Blahopřejeme!

V kategorii C těsně uniklo finále Sáře Tučkové (VI), která vybojovala 9. místo (postupovalo totiž prvních sedm). Velice pěkného umístění dosáhl i Martin Pernica (VII) - být v "TOP 12" je úspěch. I další účastníci - Hana Páralová (VII), Jan Kostrhun (V) a Anna Molíková (VI) - svými výkony obstáli se ctí.

Všem "našim" krajským finalistům děkujeme za reprezentaci školy a Jirkovi budeme navíc poslední listopadové pondělí na dálku držet palce až do Prahy.

Logická olympiáda 2017 - základní kolo

kategorie

V minulých dvou týdnech na naší škole proběhlo základní kolo dalšího ročníku pro nás již tradiční soutěže - Logické olympiády. I letos si všichni naši žáci, s výjimkou oktavánů, zkusili ve dvou kategoriích (B - 5.-8. ročník ZŠ; C - SŠ) své schopnosti logického uvažování.

Výpadky soutěžního serveru letos bohužel negativně ovlivnily výsledky v kategorii ZŠ. I proto se mezi 60 nejlepších v kraji kvalifikoval v kategorii B pouze Jiří Kostrhun z kvarty.

V kategorii C (SŠ) už je bilance radostnější a také více tradiční - 6 postupujících (abecedně): Jan Kostrhun (V), Petra Kožoušková (VI), Anna Molíková (VI), Hana Páralová (VII), Martin Pernica (VII) a Sára Tučková (VI).

Uvidíme, jak se bude dařit v krajském kole v pátek 3. 11. 2017.

Každopádně budeme držet palce. 

Geologická olympiáda

kategorie

V pondělí 3. 4. 2017 se konalo v Brně krajské kolo geologické olympiády. Jednalo se o první ročník, jehož pořadatelem byl Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity Brno. Naši školu reprezentovali kvartáni B. Janská, A. Pikna a M. Vacek.
Všichni tři postoupili přes školní i okresní kolo a stali se tak "průkopníky" v této soutěži teoretických, ale i praktických znalostí (poznávání hornin, minerálů a zkamenělin). Vynikajícího úspěchu dosáhl v kategorii B Martin Vacek, který se umístil na 3. místě. Touto cestou mu ještě jednou gratuluji a všem třem geologům děkuji za předvedené výkony.

Miroslav Dvořák

Logická olympiáda 2016

kategorie

Náš školní kalendář již několik let obsahuje tradiční soutěž - Logickou olympiádu. V září se registrujeme, v říjnu proběhne školní kolo a v listopadu se ti nejlepší zúčastní kola krajského, které se letos poprvé konalo v prostorech vysokoškolského kampusu v Brně-Bohunicích. I letos se do něj probojoval nezanedbatelný počet našich studentů.

Mezi 50 nejlepších v našem kraji postoupilo v kategorii B (2. st. ZŠ) pět studentů: Ondřej Šedivý z primy (!!!), Jiří Kostrhun z tercie a tři kvartáni - Jan Kostrhun, Jakub Hodek a Martin Vacek. Nejlépe se dařilo bratrům Kostrhunovým, kteří obsadili 5. (Jiří) a 7. (Jan) místo. Obě tato umístění znamenala postup do celostátního finále.

Přírodovědný klokan - školní kolo

kategorie

Ve středu 12. října proběhlo v tercii, kvartě, kvintě a sextě školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, která je zaměřena na biologii, fyziku, chemii, matematiku a zeměpis. V přiloženém dokumentu najdete výsledky nejlepších soutěžících z jednotlivých tříd, doufejme, že se objeví po vyhodnocení i mezi úspěšnými v okrese nebo kraji.

PřílohaVelikost
klokan_skolni.pdf97.52 KB

Celostátní finále Logické olympiády 2015

kategorie

Letošní celostátní finále Logické olympiády bylo zatím největším úspěchem v historii účastí naší školy v této soutěži. Dosavadním maximem byla totiž účast tří studentů v roce 2011 a 14. příčka tehdejšího kvartána Antonína Paše. Letos do finále postoupili hned čtyři studenti - přesněji jedna dívka a tři chlapci - a 15. místo Sáry Tučkové je téměř vyrovnaným rekordem školy. To vše při rostoucí konkurenci vyjádřené téměř dvojnásobnou účastí soutěžících (v roce 2011 cca 30 000, letos více než 58 000).

Logická olympiáda 2015

kategorie

I letos se studenti naší školy zapojili v kategoriích B a C do celostátní soutěže Logická olympiáda (letos ve 4 kategoriích 58 265 účastníků). A jak se již stalo tradicí, i tento rok se několika z nich podařilo probojovat do krajského finále.

Mezi 50 nejlepších v našem kraji postoupilo v kategorii B (2. st. ZŠ; ČR: 20 73 soutěžících; JmK: 2 748) 6 studentů:
Vojtěch Turland (IV - ve své kategorii v celostátním pořadí základního kola na 1. místě!!!), Jan Kostrhun (III - celkově v ČR 8.-9.), Martin Vacek, Petr Polák (oba III), Sára Tučková (IV) a Jiří Kostrhun (II).
V kategorii C (SŠ; ČR: 11 440 soutěžících; JmK: 1 453) postoupilo celkem 5 studentů:
Martin Macháček (VI), Marie Zouharová, Bronislav Zrza, Oskar Ponížil a Marie Brzobohatá (všichni VII).

Nevydáno
není

Logická olympiáda 2014 - celostátní finále

kategorie

Vstávat ráno už ve 4.45 hod.? Jet autobusem po dálnici D1 z Brna do Prahy a zpět? Vrátit se domů až po 21. hodině? Cestovat v té zimě pražskou hromadnou dopravou? 
Porovnat své logické myšlení s těmi nejlepšími v republice! Prohlédnout si Míčovnu Pražského hradu! V autobusu si pustit svůj oblíbený seriál! Projet se metrem! Navštívit předvánoční Staroměstské náměstí!
Inu, zúčastnit se celostátního finále Logické olympiády 2014, to má svá PRO a PROTI. 

Děkujeme Sáře Tučkové Vojtovi Turlandovi za vzornou reprezentaci naší školy (a nejen jí). Sáře navíc blahopřejeme i ke krásnému 25. místu a Vojtovi k tomu, že za sebou zanechal dalších 14 soutěžících.

P.S. Poděkování patří i paní sekretářce Švehlové za to, že naše dva finalisty v pořádku doprovodila do Prahy a zpět.

Logická olympiáda 2014 - postup do "republiky"!

kategorie

Jak se již stalo tradicí, i letos se několik našich studentů probojovalo do krajského finále Logické olympiády (soutěž pořádaná společností Mensa sdružující jedince s IQ vyšším než 130), které se letos v celé ČR zúčastnilo více než 49 000 (!) žáků ZŠ a SŠ.

Mezi 50 nejlepších v jihomoravském kraji postoupilo v kategorii B (2. st. ZŠ; ČR: 18 409 soutěžících; JmK: 2 389) 6 studentů: Adam Gajárek (III), Jan Kostrhun (II), Jiří Kostrhun (I), Radek Mazel, Vojta Turland a Sára Tučková (všichni III).
V kategorii C (SŠ; ČR: 10 428 soutěžících; JmK: 1 559) postoupilo celkem 8 našich studentů - 6 septimánů - Denisa Buchtová, Adam Detáry, Tomáš Forman, Jan Konstant, Jakub Ondrůšek a Antonín Paš - a 2 oktaváni - Petr Liška a Adam Matoušek.

A jak dopadlo samotné krajské finále?

Logická olympiáda 2013

kategorie

V pondělí 25. 11. 2013 se náš sekundán Mikuláš Sejbal zúčastnil celostátního finále Logické olympiády (LO). Co předcházelo jeho cestě až do pražského finále?

Letošního ročníku LO (soutěž pořádá již několik let společností Mensa ČR sdružující jednince s IQ vyšším než 130) se zúčastnilo ve třech kategoriích (A - 1. st. ZŠ; B - 2. st. ZŠ + nižší st. 8-letých G; C - SŠ) více než 41 000 dětí a studentů z celé ČR. Nejlepších 65 v každé kategorii postoupilo do celostátního finále konaného v prostorách Míčovny Pražského hradu.

Na naší škole se do úvodního nominačního kola začátkem října zapojili studenti od primy až po septimu a mezi padesátku nejlepších v každé kategorii postoupilo do krajského semifinále v kategorii B pět a v kategorii C osm našich studentů.

Na "kraji" sice zabojovali všichni a všem za to patří velký dík, ale do celostátního finále se nakonec probojoval ze 6. místa v kategorii B pouze sekundán Mikuláš Sejbal.

Přírodovědný klokan

kategorie

  I letos k nám na podzim do školy doskákal klokan. Tentokrát to byl Klokan přírodovědný. 16. října studenti tercie a kvarty poměřili svoje znalosti v kategorii Kadet a studenti kvinty a sexty v kategorii Junior. V kategorii Kadet si nejlépe vedli následující studenti:

  1. Jan Blažek (tercie) - 94 bodů
  2. Filip Chrápavý (kvarta) - 90 bodů
  3. Martin Pernica (tercie) - 89 bodů

Vítězům gratulujeme.

Syndikovat obsah