SOČ (Středoškolská Odborná Činnost)

Výsledky okresního kola Středoškolské odborné činnosti

V úterý 19. března 2019 proběhla na Gymnáziu na Křenové v Brně okresní kola SOČek, kde naši studenti úspěšně předvedli 7 odborných prací z nejrůznějších oborů.

Obhajoby ročníkových prací

 V únoru na naší škole proběhly obhajoby ročníkových prací studentů sexty a septimy v přírodovědných a společenskovědních oborech.

Prezentace nejen o SOČ

Ve čtvrtek 20. prosince proběhla na naší škole přednáška pro studenty kvinty a sexty v souvislosti s blížící se uzávěrkou přihlášek do soutěže SOČ.

Soustředění pro vítěze SOČ

V týdnu od pondělí 17. 9. do pátku 21. 9. 2018 jsme se zúčastnily Letního soustředění pro vítěze SOČ.

Celostátní finále SOČ

Letošní ročník SOČ skončil pro žáky naší školy velmi úspěšně.

Krajské kolo SOČ

Dne 10. 5. 2018 se na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola postoupilo z naší školy celkem 8 prací a 3 z nich postupují do celostátního kola.

V oboru Historie se umístil na 1. místě Šimon Straka s prací Historie vápenictví a výroby cementu v Mokré u Brna, v oboru Zdravotnictví se na 2. místě umístila Veronika Slonková s prací Genetická predispozice EMMPRINu/CD 147, MMP-9 TIMP-2 a faktoru V Leiden u pacientů s chronickým žilním onemocněním a třetí postupující je Sára Tučková, která se umístila na 2. místě v oboru Geologie a geografie s prací Radon v historickém podzemí města Brna.

Všem soutěžícím v krajském kole děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a postupujícím do celostátního kola přejeme mnoho úspěchů!

Okresní kolo středoškolské odborné činnosti 2018

Ve druhé polovině března se na Gymnáziu Křenová sešli studenti středních škol z okresů Jihomoravského kraje - vyjma škol brněnských, aby soutěžili o postupová místa do kola krajského ve Středoškolské odborné činnosti.

Naši školu reprezentovalo celkem jedenáct žáků v devíti kategoriích. Adam Petrskovský a Sára Tučková (oba sexta) postoupili do krajského kola přímo, a to v oborech Fyzika, resp. Geologie a geografie. V krajském kole po obhajobě svých prací budou prokazovat své znalosti Veronika Slonková (septima), obor Zdravotnictví, druhé místo, Anežka Odehnalová (sexta), sekce Zemědělství, vítězka okresního kola, Sabina Ulbrichová (septima), Ekonomika a řízení, třetí místo, David Damborský a Tereza Mikulová (oba septima), obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, třetí místo, Šimon Straka (septima), obor Historie, vítěz okresního kola, Jakub Roháček (sexta), druhé místo v sekci Filozofie, politologie a ostatní hummanitní obory. Všem postupujícím srdečně blahopřejeme a držíme palce v květnovém krajském finále.

Celostátní finále SOČ 2017

simon_na_cp_soc.jpg

Ve dnech 16. až 18. června 2017 jsem se já, Šimon Straka, zúčastnil celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. SOČ je soutěž každoročně vyhlašovaná MŠMT a organizovaná NIDV (Národním institutem pro další vzdělávání). Hostitelské role se letos s plným nasazením ujala Vyšší odborná škola zdravotnická a ekonomická a Střední škola Boskovice.

Moje práce z oboru historie nazvaná Dopady 1. světové války na obyvatele Horákova u Brna obsadila v těžké konkurenci 8. místo (počet účastníků: 16). Kromě ní reprezentovala Jihomoravský kraj také vítězná práce - Tvůrci a fundátoři postbarokních kamenných křížů Brněnska a Znojemska od Štěpánky Grunové z Gymnázia Moravský Krumlov. 

Děkujeme za vynikající výsledek a reprezentaci školy

Bičanová

Krajské kolo SOČ 2017 aneb Z kraje na republiku

Ve čtvrtek 11. května se sedm našich studentů vydalo dobývat hradby krajského kola Středoškolské odborné činnosti. Poté, co postoupili ve svých oborech z okresního kola, čelili velké konkurenci z celého našeho kraje. Nejlépe se vedlo Šimonu Strakovi, který v oboru "Historie" vybojoval 2. místo a postupuje do republikového kola, což je obrovský úspěch nejen pro Šimona, ale i pro celou školu. 

Ostatním krajským finalistům z naší školy - Davidovi D., Veronice S., Jakubovi M., Dorotee H., Hynkovi R. a Vojtěchovi Č. (ten kvůli kolizi termínů podnikl výpravu do krajského finále kraje Vysočina) děkujeme za velmi zdařilou reprezentaci a do budoucna jim přejeme další úspěchy. Šimonovi budeme držet palce při jeho účasti v červnovém republikovém finále. 

Okresní kolo soutěže SOČ

V pátek 24. 3. 2017 se na Gymnáziu Křenová v Brně konalo okresní kolo soutěže středoškolských odborných prací. Kromě studentů naší školy a škol z okresu Brno-venkov, přijeli předvést své odborné práce také studenti z okresů Břeclav, Hodonín, Znojmo, Blansko a Vyškov.

Naši školu reprezentovali studenti sexty David Damborský, Dorotea Hejčová, Hynek Růžička, Veronika Slonková a Šimon Straka a studenti septimy Vojtěch Čoupek a Jakub Macků. Každý se snažil prezentovat svou práci co nejlépe a také co nejlépe odpovědět na všechny dotazy členů hodnotících komisí. Po poradě komise v každém oboru vyhodnotila práce celkově za všechny zúčastněné okresy a dále vyhlásila práce, které postupují do krajského kola za jednotlivé okresy.

A jak dopadli naši studenti?

V oboru 3 (chemie) se David Damborský umístil v okrese Brno-venkov na 2. místě (celkově 4.),

Celostátní kolo SOČ

V polovině června se septimán Bronislav Zrza zúčastnil celostátního kola SOČ a umístil se na krásném 5. místě.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Okresní kolo SOČ

Poslední březnové úterý se vydali tři naši septimáni dobývat hradby okresního kola Středoškolské odborné činnosti. Přesvědčit porotu o kvalitách svých prací se snažili:

Nevydáno
není
Syndikovat obsah