Zeměpisné soutěže

Zeměpisné soutěže

Zeměpisná olympiáda je tradičně úspěšně obsazována naší školou. Probíhají u nás pravidelně školní kola s postupem do kola okresního, dále do krajského a občas i do celostátního kola. Olympiáda je členěna do kategorií A - prima, B - sekunda, C - tercie a kvarta, D - kvinta až oktáva.

Další soutěží, ve které jsou naši studenti úspěšní je Eurorébus, kdy nahlížejí do krajských kol, případně celostátního kola.

Zeměpisná olympiáda 2018

Podobně jako v letech minulých proběhla Zeměpisná olympiáda. Nejprve školním kolem, které řešilo 201 studentů, 29 primánů v kategorii A, 27 sekundánů v kategorii B, 58 terciánů a kvartánů v Céčku a 87 Déček od kvinty po oktávu. Postupující ze školního kola a výsledky v kole okresním jsou v následující tabulce.

Eurorébus, republikové finále

V pondělí  5. 6. se v Praze konalo celostátní kolo Eurorebusu. Naši školu reprezentovali v jednotlivcích Jirka Kostrhun v kategorii ZŠ02, Vojta Turland a Jakub Schimmer v kategorii SŠ, třídy kvarta v kategorii ZŠ02 (Kostrhun. Pikna, Poláček) a kvinta v kategorii SŠ (Bartoněk, Schimmer, Turland). A jaké výsledky naši reprezentanti dovezli? V. Turland 2., J.Schimmer 6., Jirka Kostrhun 25. V kategorii tříd skončila kvinta 11. a kvarta 35.

Děkujeme za reprezentaci školy

Celostátní kolo zeměpisné olympiády

 Vojta Turland nás a celý Jihomoravský kraj úspěšně reprezentoval v celostátním kole zeměpisné olympiády. Mezi 25 účastníky republikového finále obsadil 11. místo. Svými znalostmi a dovednostmi si vybojoval právo reprezentovat ČR na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi ve Francii. Detailněji o zeměpisné olympiádě a výsledcích na stránkách ZO.

Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu

Vít Effenberk

Zeměpisná olympiáda – krajské kolo

Dva dny po jarním slunovratu se Jakub Vlach a Vojtěch Turland zúčastnili krajského kola v zeměpisné olympiádě. Jakub i přes získané 2. místo pro letošek končí, protože celostátní kolo se pro kategorii A a B nepořádá. Vojta si vloni vyzkoušel republikové kolo v kategorii C, a tak se letos pokusil vybojovat postup i v kategorii D. A to se mu také vítězstvím podařilo a bude bojovat 24. a 25. 4. v Praze o co nejlepší umístění a také o případnou nominaci na olympiádu mezinárodní.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Vít Effenberk

Okresní kolo zeměpisné olympiády

21. 2. tohoto roku odjel náš sextet reprezentantů na okresní kolo zeměpisné olympiády do Modřic, aby se ve čtyřech kategoriích poprali se zadáním ZO. V kategorii A se primán Ondřej Šedivý umístil na 4. místě, stejně jako kvartán Jan Kostrhun v kategorii C. Postup do krajského kola si vítězstvím v kategorii B zajistil Jakub Vlach a 2. místem v kategorii D Vojtěch Turland. Třetí místo v kategorii D obsadil Adam Bartoněk a 12. byl Jan Myslín, kteří společně s Vojtou startovali v této nejstarší kategorii, do níž spadají kvintáni až oktaváni, poprvé.

Děkujeme za reprezentaci školy a Kubovi s Vojtou přejeme hodně úspěchů v krajském kole 22. března.

Zeměpisná olympiáda, letos opět úspěšně

Jako každý rok, tak i letos se naši studenti zapojili do Zeměpisné olympiády, která má za sebou již krajské kolo. Jak se shodli oba jeho účastníci, nejtěžší bylo zvítězit v kole školním, následně pak projít kolem okresním. Krajské kolo bylo třešničkou na dortu. Ale pojďme popořádku.

V nejmladší kategorii se do okresního kola prokousal Jakub Vlach, který v něm obsadil 2. místo a tím si zajistil i postup do kola krajského, ve kterém byl... opět druhý. V kategorii B se do okresního kola probojoval Jirka Kostrhun, aby si ziskem 3. místa zabezpečil 1. nepostupovou pozici. V kategorii C se ve školním kole strhla nelítostná bitva, z níž vítězně vyšel Vojta Turland, který svou první pozici obhájil i v okresním a krajském kole a postupuje do celostátního kola. V kategorii D (středoškolští studenti) se našim zástupcům na medailová umístění dosáhnout nepodařilo. Přesto si Anna Mazánková, Martin Macháček i Jakub Ondrůšek, podobně jako jejich mladší kolegové, zaslouží naše poděkování.

Vít Effenberk

Úspěšné finále Eurorébusu

Den 15.6.2015 byl typický očekáváním. Většina školy čekala na předběžné hodnocení celoroční práce na třídních schůzkách, ale našich 7 zástupců očekávalo líté boje v celostátním finále soutěže EURORÉBUS. Do závěrečného kola postoupily 2 třídy, tercie a kvarta, a do soutěže jednotlivců i 4 zástupci. V kategorii ZŠ 1 Jan Kostrhun, v kategorii ZŠ 2 hned 3. Martin Pernica, Šimon Straka a Vojtěch Turland. Po lítém boji se naši zástupci prosadili. Vojtěch Turland zopakoval své vítězství z loňského roku. Těsně pod stupni vítězů zůstal Martin Pernica na 4. místě. Jan Kosthun obsadil 9. místo a Šimon Straka byl 32. Mezi třídami se naše trojice také neztratily. Kvartáni obsadili 13. místo a terciáni skončili jen o místo za nimi. Díky našim účastníkům republikového finále i bodům ostatních soutěžících v této celoroční soutěži, ať už z primy, sekundy, tercie či kvarty, se naše škola umístila na krásném 33. místě v celé republice.

Našim nejlepším gratulujeme a současně děkujem i všem ostatním za snahu. Vojtovi pak přejeme spoustu krásných zážitků na expedici Eurorébus 2015, která se uskuteční v září tohoto roku.

Eurorébus

 Významnými úspěchy našich studentů skončilo krajské kolo soutěže Eurorébus. Do celostátního kola se nominovali:

2. místo Jan Kostrhun - sekunda, 1. Vojta Turland - tercie, 2. Martin Pernica a 5. Šimon Straka, oba z kvarty a dvě třídy 2. kvarta a 3. tercie.

Postup do celostátního finále se nepodařil:

9. místo Jiří Kostrhun - prima, 10. místo Klára Pernicová - sekunda, 6. Jakub Schimmer - tercie a 10. prima

Všem zúčastněným blahopřejeme k výsledkům a úspěšným k postupu do celostátního kola.

Zeměpisná olympiáda 2015

Skvělé postavení naší školy v zeměpisné olympiádě se v okresním a posléze i krajském kole podařilo udržet našim studentům. V nejmladší kategorii A skvělé třetí místo v okresním kole získal Jirka Kostrhun. Jeho bratr Jan v kategorii B si ziskem 2. místa zajistil postup do krajského kola, v němž získal skvělé 3. místo. V kategorii C se o první místo v obou kolech, vlastně ve třech (musíme započítat i kolo školní), postaral Vojta Turland, který nás pojede reprezentovat na republikové finále. Jen v kategorii D se naši zástupci na bednu nepostavili. Markéta Naušová obsadila 6. místo, Jan Konstant 8. a Ondra Bláha 9. místo.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a Vojtovi přejeme hodně štěstí v dalším kole s možností postupu na Světové geografické mistrovství.

Syndikovat obsah