Charakteristika

Státní Gymnázium ve Šlapanicích bylo založeno 1. 9. 1993 jako osmileté se všeobecným zaměřením. Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Vzdělávacím cílem tohoto typu školy je kvalitní příprava žáků ke studiu na vysokých školách. V učebních plánech gymnázia je zachována vyváženost humanitních a přírodovědných předmětů. Cílová kapacita školy je 260 žáků, v ročnících studuje vždy jen jedna třída po 30 žácích.

Prvním cizím jazykem v primě je angličtina, od sekundy začínají studenti výuku druhého cizího jazyka (němčiny nebo francouzštiny). Od tercie studentům přibývá informatika a výpočetní technika, od kvinty latina nebo ruský jazyk. Pro vyšší ročníky je nabídka rozšířena o deskriptivní geometrii, konverzace v cizích jazycích a dějiny umění.

Škola je zapojena do mezinárodních projektů, pořádá lyžařské a letní výcvikové kurzy, výlety a zahraniční jazykové a tematické zájezdy. V oblasti mimoškolní výchovy mohou žáci školy navštěvovat nepovinné předměty (sportovní, vzdělávací i umělecké). Ze sportovních to jsou obvykle volejbal a florbal. Nové znalosti a dovednosti mohou žáci získávat v nepovinné chemii a informatice. Umělecké nadání mohou naši žáci rozvíjet v pěveckém sboru, dramatickém souboru a ve výtvarné přípravě. Žáci mají možnost ve volném čase pracovat v informatice, výtvarném ateliéru, keramické dílně a ve školní knihovně. Od 1. 7. 2006 je součástí gymnázia i umělecká škola s obory hudebními, tanečními a výtvarnými.

Zrekonstruovaná, dobře materiálně vybavená budova školy je umístěna v klidném prostředí s minimálním dopravním ruchem a obklopuje ji park. Leží v dosahu brněnské městské dopravy (trolejbus č. 31), v místě se nachází železniční stanice směr Brno-Slavkov-Bučovice, optimální spojení nabízí IDS.

Přijímací zkoušky se konají písemně z matematiky a českého jazyka v rozsahu učiva ZŠ (1.-5. ročník) formou centrálně zadávaných testů.

Den otevřených dveří se tradičně koná v sobotu v první polovině prosince. Školu je možno navštívit po předchozí domluvě kdykoliv.