Florbal

Tento dynamicky se rozvíjející sport je provozován i v rámci kroužků při našem gymnáziu. Zájemci i zájemkyně se mohou informovat u p. prof. Dvořáka a p. prof. Horáka.