Fotogalerie

Fotogalerie se snaží ukázat život gymnázia a ZUŠ ve fotografiích. Události lze vyhledat buď podle časové linky, nebo lze dohledávat podle různých skupin např. tříd, mimoškolních činností apod.