Kontakty

Oficiální název:
Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Adresa:
Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
(popř. zkrácená verze: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p.o.)
Riegrova 17
Šlapanice
664 51

Telefon: 544 228 017
e-mail: gymnazium [at] gslapanice [dot] cz

ID datové schránky: vazw9aq
IČ: 49461249
IZO: 108 010 112
REDIZO: 600 014 061

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR):
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Mgr. Jan Juřík
tel. +420 / 543 426 011
email: gdpr [at] sssbrno [dot] cz
 

Kontakty na vedoucí a pověřené pracovníky:

Ředitelka školy:
Mgr. Gabriela Kokešová (M, F) - reditel [at] gslapanice [dot] cz

Zástupce statutárního orgánu, správce školní matriky a metodik ICT:
Mgr. Roman Ondrůšek (Inf) - ondrusek [at] gslap [dot] cz

Zástupce ředitele pro ZUŠ:
Bohuslav Janeček - bbjnck [at] seznam [dot] cz

Sekretářka, účetní:
Eva Švehlová - svehlova [at] gslapanice [dot] cz

Výchovná poradkyně:
Mgr. Michaela Bičanová (D, Čj, Nj) - bicanova [at] gslapanice [dot] cz

Pracovník pro prevenci sociálně-patologických jevů:
Mgr. Kateřina Benešová (Fj, Ov, Tv) - benesova [at] gslapanice [dot] cz

Kontakty na učitele:

Mgr. Jana Bártková (Hv)    

 - bartkova [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Karel Buchta (Aj)      

 - buchta [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Milan Čada (Ov/ZSV, D, Tv)      

 - cada [at] gslapanice [dot] cz

Bc. Marika Drinková (Vv)    

 - drinkova [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Miroslav Dvořák (Bi, Tv)        

 - dvorak [at] gslapanice [dot] cz

PaedDr. Vít Effenberk (Z, Tv)        

 - effenberk [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Jiří Gončár (Fj, Fy)          

 - goncar [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. David Horák (Aj, Tv)      

 - horak [at] gslap [dot] cz

Mgr. Nina Jašková, Ph. D. (La)

 - jaskova [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Jaroslav Kotulán (Čj, Vv)      

 - kotulan [at] gslapanice [dot] cz

Hana Kraft, M. A. (Nj)      

 - kraft [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Terezie Lípová (Aj)      

 - lipova [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Radek Musil (Tv)            

 - musil [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Radmila Poláčková (Ch, M)    

 - polackova [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Zdeněk Sklenář (M, Dg)    

 - sklenar [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Otto Suchánek (M, F, Inf)      

 - suchanek [at] gslapanice [dot] cz

PaedDr. Eva Štěpánková (Aj, Bi, Tv)    

 - stepankova [at] gslapanice [dot] cz

Lenka Turčanová (Hv)      

 - turcanova [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Miloš Vojtěch (Čj, Nj, Ov)

 - vojtech [at] gslapanice [dot] cz

Mgr. Jana Ziamaeva (Rj)      

 - ziamaeva [at] gslapanice [dot] cz