Maturity

Termíny pro konání maturit ve šk. roce 2018/2019

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. David Horák
   
do 30. 9. 2018 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj (viz přílohy)
do 30. 9. 2018 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek včetně formy a témat MZ
do 1. 12. 2018 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 14. 12. 2018 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2019 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2019 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2019 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben - květen 2019* porada o oktávě
duben 2019* písemná práce z Čj
květen 2019*  písemné práce a didaktické testy společné části maturit z ostatních předmětů
květen 2019* svatý týden
květen 2019* společná část státní maturity a profilové zkoušky školní maturity
do 3 prac. dnů po ukončení MZ    výsledky státní maturity a vysvědčení (z CERMATu) 
květen/červen 2019* rozloučení s maturanty na Měst. úřadu Šlapanice

 * bude upřesněno po zveřejnění termínů MŠMT a CERMATem

 

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu www.novamaturita.cz.

Užitečné odkazy:

 

 

PřílohaVelikost
seznam_pracovnich_listu_z_cj_2018-2019_-_vc._osnovy.pdf253.14 KB