Maturity

Termíny pro konání maturit ve šk. roce 2017/2018

Třída:   oktáva
Třídní učitel:   Mgr. Jaroslav Kotulán
   
do 30. 9. 2017 zpřístupněn seznam knih pro ústní část maturitní zkoušky (dále MZ) z Čj (viz přílohy)
do 30. 9. 2017 zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek včetně formy a témat MZ (viz přílohy)
do 1. 12. 2017 odevzdání písemné přihlášky k maturitě na ředitelství školy
do 15. 12. 2017 protokolární předání kopií přihlášek žákům (podpis)
do 28. 2. 2018 jmenování předsedy mat. komise a mat. komisaře
do 31. 3. 2018 žáci předají seznamy knih pro ústní zkoušky z českého jazyka řediteli školy
do 31. 3. 2018 jmenování místopředsedy a celé maturitní komise
duben - květen porada o oktávě
11. 4. 2018 písemná práce z Čj
2.-4. 5. 2018  písemné práce a didaktické testy společné části maturit z ostatních předmětů
14.-18. 5. 2018 svatý týden
21.-24. 5. 2018 společná část státní maturity a profilové zkoušky školní maturity
do 3 prac. dnů po ukončení MZ    výsledky státní maturity a vysvědčení (z CERMATU) 
1. 6. 2018 v 10.00 hod. rozloučení s maturanty na Měst. úřadu Šlapanice

 

 

Podrobné informace k maturitě lze nalézt na webu www.novamaturita.cz.

Užitečné odkazy:

 

 

PřílohaVelikost
Pracovni_listy_Cesky_jazyk_2017-18.pdf256.51 KB
Maturitni_temata_ustnich_zkousek_2017-18.pdf702.21 KB