Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19 - osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019 - viz odkaz

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 (formát PDF)

Počet přijímaných žáků

  • pro školní rok 2018/19 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Důležité termíny

  • sobota 9. 12. 2017 - Den otevřených dveří 
  • nejpozději 31. 1. 2018 - zveřejnění kritérií pro přijetí
  • nejpozději 1. 3. 2018 - odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy, popř. její zaslání poštou
  • pátek 13. dubna 2018 a úterý 17. dubna 2018 - řádné termíny přijímacích zkoušek
  • čtvrtek 10. května 2018 a pátek 11. května 2018 - náhradní termíny přijímacích zkoušek

Podmínky přijímacího řízení

  • přijímací zkoušky z jednotných testů z matematiky a českého jazyka - dva termíny testování, oba testy vždy v jednom dni
  • na celkový bodový zisk uchazeče má vliv, kromě bodů za testy CERMATu, i prospěch v posledních dvou ročnících 1. stupně základní školy a úspěchy či účast v soutěžích a olympiádách typu A (viz stránky MŠMT), viz Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Další informace