Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - osmileté studium - předběžné informace

Počet přijímaných žáků

  • pro školní rok 2019/20 se předpokládá otevření 1 třídy pro 30 žáků

Důležité termíny

  • sobota 8. 12. 2018 - Den otevřených dveří 
  • nejpozději 31. 1. 2019 - zveřejnění kritérií pro přijetí
  • nejpozději 1. 3. 2019 - odevzdání přihlášky ke studiu na sekretariátu školy, popř. její zaslání poštou
  • úterý 16. dubna 2019 a středa 17. dubna 2019 - řádné termíny přijímacích zkoušek
  • pondělí 13. května 2019 a úterý 14. května 2019 - náhradní termíny přijímacích zkoušek

Podmínky přijímacího řízení

  • přijímací zkoušky z jednotných testů z matematiky a českého jazyka - dva termíny testování, oba testy vždy v jednom dni
  • na celkový bodový zisk uchazeče má vliv, kromě bodů za testy CERMATu, i prospěch v posledních dvou ročnících 1. stupně základní školy a úspěchy či účast v soutěžích a olympiádách typu A (viz stránky MŠMT)

Další informace