Soutěže

Naši studenti se pravidelně účastní soutěží v jednotlivých oborech svého studia, ve sportu, a také se účastní kulturních přehlídek. Nahlédněte, jak se jim vede.