Dokumenty ke stažení

Zveřejňujeme několik dokumentů (ve formátu PDF) ke zjednodušení vyřízení úředních záležitostí ve škole. 

 

Zdravotní dokumentace:

Posudek o zdravotní způsobilosti (předvyplněné k lékaři, platnost 2 roky)
Bezinfekčnost (ne starší než 1 den)

Individuální vzdělávací plán (IVP):

Žádost o IVP z důvodů sportovní reprezentace - nezletilý žák (podávají zákonní zástupci)
Žádost o IVP z důvodů sportovní reprezentace - zletilý žák (podává žák/-yně samostatně)
Žádost o IVP ze zdravotních důvodů - nezletilý žák (podávají zákonní zástupci)

Pravidla pro vzdělávání podle IVP (obecná pravidla pro možné poskytnutí IVP žákovi/žákyni)


Způsob omlouvání zletilých žáků:

Plná moc pro omlouvání zletilých žáků (omlouvání zákonnými zástupci jako u nezletilých)

Uvolnění z výuky:

Žádost o uvolnění z výuky z důvodu rodinné rekreace (podávají zákonní zástupci)
Žádost o uvolnění z výuky z důvodu ... (obecný důvod; podávají zákonní zástupci)