Ročníkové práce a SOČ

Ročníkovou práci vypracovávají studenti sexty a septimy povinně, kvinty a oktávy dobrovolně, pokud se neúčastní olympiád v matematice, fyzice, chemii či biologii. Výběr témat a zadání řeší se svým vedoucím práce.

Více viz Metodický pokyn.

K dispozici je i předchystaný vzor Ročníkové práce, který byl zpracován přesně podle formálních požadavků stanovených v Metodickém pokynu. Je k volnému užití všem studentům zpracovávajícím ročníkové práce hlavně proto, aby se mohli více věnovat její obsahové stránce.

Práce, které dosáhnou vysoké úrovně, mohou být přihlášeny do okresního kola SOČ (Středoškolská odborná činnost - viz www.soc.cz nebo www.jcmm.cz/cz/podpora-soc).

Nový a zajímavý web, který pomáhá soutěžícím z jihomoravského kraje, má adresu www.sockari.cz.