Úřední hodiny o prázdninách

kategorie

Úřední hodiny jsou v době prázdnin každou druhou středu od 9 do 11 hodin. Konkrétně ve dnech: 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 22. 8. 2018.

Vzhledem ke stavebním pracím, které budou během prázdnin probíhat (zvonek patrně nebude funkční), doporučujeme předem kontaktovat kancelář školy na tel. č. 544 228 017, popř. na emailu: svehlova [at] gslapanice [dot] cz, kokesova [at] gslapanice [dot] cz nebo ondrusek [at] gslap [dot] cz.

 

Záseka 2018 - CIRKUS

Náročné a velkolepé turné čtyř cirkusů už je minulostí. Kdo neviděl žádné z představení, nebo si chce připomenout zážitky z manéže, má tu možnost ve fotogalerii nebo na videu.

Akce předprázdninového týdne

kategorie

V pondělí 25. června se uskutečnil projekt "Voda nad zlato", v němž týmy složené ze studentů sekundy, tercie a kvarty plnily úkoly na 10 stanovištích, na nichž přísně, ale spravedlivě rozdělovali body studenti kvinty. Společným tématem byla životadárná tekutina, pro nás tak samozřejmá, že si její důležitosti málokdo povšimne. V soutěžích vědomostních i pohybových zvítězilo družstvo číslo 4 se ziskem 177 bodů, ale podstatnější je, že se aktéři nejen pobavili, ale i něco nového dozvěděli. Každé stanoviště bylo zaměřeno na určitý vyučovací předmět, takže se luštilo, počítalo, určovaly se vodní rostliny, zkoumala se síla vody atp. - úkoly připravili kvintáni ve spolupráci s učiteli a vše pod záštitou paní profesorky Poláčkové, iniciátorky všeho tohoto dění.
Fotogalerie

Trip to England

image2.jfif

 

On Sunday 3. 6. we started our “yellow bus” journey. Final destination - Southern England. During the next 4 days we explored Britain and its culture (and not only in our host families). Down below you can read feedback from participating students:

“It was a really good experience, we enjoyed our stay in Worthing a lot. Our family was very welcoming and we had no problems.”

“It was a great experience but if you ever go to England, do NOT go by bus! 24 hours in a bus is a suicide.”

EXKURZE SEKUNDY NA UHERSKOHRADIŠTSKO

kategorie

Ve čtvrtek jsme se my, žáci sekundy, spolu s paní profesorkou Poláčkovou a panem profesorem Vojtěchem vydali na školní výlet do okolí Uherského Hradiště. Naše první kroky mířily na hrad Buchlov, který jsme si celý prošli a dozvěděli se něco o jeho historii. Dále jsme autobusem pokračovali do vesničky Modré, kde se nachází biotop Živá voda a Archeoskanzen. Program Živé vody byl zajímavý, ale mě osobně ještě víc nadchl Archeoskanzen zaměřený na Velkou Moravu.Tady jsme zjistili hodně zajímavého o životě v 9. století. Někteří z nás se oblékli do dobového šatstva a všichni jsme si zastříleli z luku. V tehdejší velkomoravské škole nejvíce vyrušoval pan profesor, a tak málem zůstal ve skanzenu a umýval nádobí. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a v plné sestavě jsme se vrátili v pořádku domů.

Třídní schůzka rodičů žáků budoucí primy

kategorie

Třídní schůzka pro rodiče žáků budoucí primy se koná ve čtvrtek v 16.30 v učebně oktávy.

Celostátní finále SOČ

Letošní ročník SOČ skončil pro žáky naší školy velmi úspěšně. O tři účasti v celostátním finále se postarali: sextánka Sára Tučková, která se v oboru Geologie a geografie se svou prací Radon v historickém podzemí města Brna umístila na pěkném 9. místě, septimán Šimon Straka, který v oboru Historie skončil těsně za stupni vítězů na 4. místě se svou prací Historie vápenictví a výroby cementu v Mokré u Brna a septimánka Veronika Slonková, která se v oboru Zdravotnictví vyšvihla se svou prací Genetická predispozice EMMPRINu/CD 147, MMP-9 TIMP-2 a faktoru V Leiden u pacientů s chronickým žilním onemocněním až na stupně vítězů a brala krásné 3. místo

Všem třem výše jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Věříme, že získané zkušenosti se jim budou hodit v dalším osobním rozvoji.

Týden s dějepisem

Ve dnech 21. - 25. května jsem se já, Karolína Zemene, zúčastnila celostátního kola dějepisné olympiády, které se konalo v Praze. Celý týden jsem byla společně s dalšími soutěžícími ubytována v prostorách Karlovy univerzity.
Každý den jsem poznávala nádhernou architekturu z období první republiky, a to například Sloupovou síň na Pražském hradě nebo budovu bývalé Legiobanky. Nejvíce mě ale zaujalo muzeum TGM v Lánech, kde jsem se dozvěděla mnoho nových informací o životě T. G. Masaryka.

Samotná soutěž se skládala ze tří částí, a to z písemné práce (kterou jsem napsala před zahájením soutěže), obhajoby písemné práce a závěrečného testu. Díky psaní písemné práce a její následné obhajobě jsem získala nové zkušenosti, které v budoucnu určitě využiji při tvorbě SOČ.

Na závěr bych ráda poděkovala profesorce Bičanové, která mě výborně připravila na všechna kola dějepisné olympiády.

Karolína Zemene

Švédský květen

Kvarta letos v květnu navštívila Švédsko, a nejen to! Na cestě tam jsme se totiž nejdřív zastavili v Kodani, která nás všechny naprosto ohromila svou Malou mořskou vílou a krásným přístavem Nyhavn.

Technoplaneta 2018

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konalo v Praze finále šifrovací soutěže Technoplaneta. Z 230 týmů napříč Českou republikou a Slovenskem jich postoupilo do finále 50. Naši školu reprezentovali žáci kvarty: Adam Kozubek, Daniel Léska, Karolína Zemene, Veronika Zapletalová a v domácím kole ještě Jiří Kostrhun. Kombinace přemýšlivých mozků a běhavých nohou nakonec vynesla naše družstvo na pěkné 16. místo.

Adam Kozubek

P.S. Za obětavý doprovod do Prahy a zpět děkujeme naší paní sekretářce.

Syndikovat obsah