Úspěšná atletická sezóna středoškoláků

  Tradičně se v období přelomu léta a podzimu konají dvě významné atletické události. Středoškolský pohár v atletice a přespolní běh Želešická růže.

  Ve Středoškolském poháru v okresním kole obsadila děvčata 2. místo a chlapci zvítězili a zajistili si tak účast v krajském kole v Břeclavi. Z výkonů chlapců i děvčat je potřeba vyzdvihnout 1. místa Katky Horákové na 200 m, Káji Kvochové na 800 m, dívčí štafety, Vaška Klajsnera na 1500 m, Kryštofa Hlaváče ve výšce, 2. místa Nikoly Ulbrichové a Honzy Střechovského na 100 m, Honzy Hodka na 400 m a Vaška Klajsnera v dálce. 3. místa obsadili: Kája Kvochová na 200 m, Aneta Vondrová v kouli, Petr Janík na 400 m a chlapecká štafeta.

  Vítězstvím v Želešické růži se do krajského kola probojovala družstva dorostenek i dorostenců. Dorostenky obsadily 1. - 3. místo, v pořadí Lenka Přikrylová, Markéta Křenková, Kája Kvochová. Mezi dorostenci 2. a 3. místo získali Vašek Klajsner a Vojta Toman.

  Obě družstva pak obsadila v krajském kole shodně 6. místa.

EDISON na Gymnáziu Šlapanice - aktuálně

kategorie

Od pondělí 10. října do pátku 14. října 2016 proběhne na naší škole znovu projekt Edison. Rozvrh hodin výuky jednotlivých praktikantů bude vyvěšen na nástěnkách školy (podrobnosti viz předešlý článek).

Další informace:

O organizaci AIESEC nebo o projektu EDISON

(Doplněno 21. 10. 2016, po ukončení projektu)
Fotogalerie ze závěrečného setkání 

Bubble Prague aneb kvarta v Praze

Kvartáni se den před svátkem svatého Václava vypravili do hlavního města. Svezli se po Vltavě a metrem, viděli spoustu památných míst a měli krásné počasí, jen na Staromáku v pravé poledne pršely bubliny. Kdo nevěří, ať se mrkne do fotogalerie.

Maturita 2017 - seznamy knih a témata profilových zkoušek

kategorie

V sekci Studium/Maturity jsou v přílohách zveřejněny seznamy pracovních listů (knih) k maturitě z Čj a témata ústních profilových zkoušek z předmětů: Aj, Nj, Fj, D, ZSV, Z, M, Ch, F, Bi a Inf.

Epidemie žloutenky (virové hepatitidy typu A)

kategorie

Vzhledem k aktuální situaci výskytu žloutenky v Jihomoravském kraji uvádíme odkaz na dokument se základními zásadami prevence proti přenosu této infekční nemoci - dodržování základních hygienických návyků (letáky obdobného znění byly v minulých dnech vyvěšeny ve všech třídách naší školy).

Odkaz na zásady prevence: http://www.khsbrno.cz/aktuality/epida/vha_vyskyt_jm_kraj_2016.pdf

Záseka 2016

Letošní prázdniny a v pořadí již pátý tábor v Zásece již bohužel patří do říše vzpomínek, které se ale dají oživit pomocí fotogalerie, popř. slide-show, máte-li zájem. Za zdárný průběh moc děkujeme týmovým vedoucím Páji, Verči, Broňovi a Filipovi i všem instruktorům a zdravotníkům. Tak zase příště...

Volba zástupce žáků do školské rady

kategorie

Ředitelka školy vypisuje volby pro doplnění zástupce z řad zletilých žáků do školské rady.

Termín přihlášek kandidátů: od 1. 9. 2016 - 12. 9. 2016 do 15:00 v kanceláři školy.

Termín volby: 16. 9. 2016 od 7:00 - 12:00 v kanceláři školy.

Edison znovu na GŠ

kategorie

V říjnu od pondělí 10. do pátku 14. proběhne znovu projekt Edison. Výuka bude trochu pozměněna a hlavně všechny jazykové hodiny budou zaměřeny na diskuze a reálie států, ze kterých praktikanti pocházejí. Kulturní rozhled si studenti rozšíří především s použitím anglického jazyka, nevylučuje se ale procvičení i dalších jazyků vyučovaných na gymnáziu.

Prohlédněte si, kdo k nám zavítá:

Celostátní kolo SOČ

V polovině června se septimán Bronislav Zrza zúčastnil celostátního kola SOČ a umístil se na krásném 5. místě.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Zájezd na Slovensko

Ze Šlapanic jsme vyrazili brzo ráno v neděli 5. 6. v doprovodu pana profesora Čady, Ondrůška, průvodce a řidiče. Naší první zastávkou bylo město Trenčín, kde jsme nezapomněli navštívit tamější dominantu, Trenčianský hrad, vybavený velkou řadou schodišť. Naší třídou byla nejvíce oceněna mučírna… Pokračovali jsme směr Jánošíkovy diery na Malé Fatře. Kvečeru jsme absolvovali prohlídku Žiliny, kde jsme byli také ubytováni na kolejích zdejší univerzity.

V pondělí dopoledne jsme zakotvili u zrekonstruované zříceniny Strečno. Kromě hradu se před námi tyčilo – střízlivým odhadem – asi milión sto tisíc schodů. Nicméně jsme dolezli až nahoru, kde byla prohlídka zpečetěna nádhernou živou hudební ukázkou v podobě Mozartova Tureckého pochodu. Schody jsme zas slezli dolů a vypravili se splavit řeku Váh na pltích, doprovázeni vtipným výkladem. (Kdybyste se náhodou někdy divili, proč je ten Váh tak kalný – je to proto, že na Moravě myli traktory.) Při cestě do Ružomberka, města, které žije Andrejem Hlinkou, jsme nezapomněli navštívit slavný martinský cintorín.

Syndikovat obsah